STRONA GŁÓWNA
USTAW JAKO STARTOWA
DODAJ DO ULUBIONYCH


PORADNIK
GPS
KONTAKT
REFERENCJE
CENNIK
SKLEP


GRUPY PRODUKTÓW:
 Piloty / Obudowy pilotów
 AUTO-ELEKTRONIKA
 Układy scalone OBD2
 Usługi
   Poradnik:
 TU nie zapłaci a fiskus nie uzna straty
Nie ma dowodu rejestracyjnego - nie ma odszkodowania i prawa do kosztów

Lepiej nie zostawiać dowodu rejestracyjnego w firmowym samochodzie. W razie kradzieży auta ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a organy podatkowe mogą zakwestionować zaliczenie powstałej straty do kosztów podatkowych

Stratę w środkach trwałych spowodowaną np. ich kradzieżą można zaliczyć do kosztów firmy (będzie nią wartość początkowa środka trwałego - czyli cena jego nabycia lub koszt wytworzenia - pomniejszona o dokonane od niej odpisy amortyzacyjne). Ale zdaniem organów podatkowych tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie przyczynił się do jej powstania i nie zaniedbał należytego zabezpieczenia. To, że fiskusa można "obciążyć" tylko stratami powstałymi na skutek niemożliwych do uniknięcia, niezawinionych zdarzeń losowych, potwierdza też orzecznictwo sądowe.

Dodatkowym warunkiem uznania straty za koszt podatkowy jest ubezpieczenie samochodów. Z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli nie były one objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Co w sytuacji, gdy ubezpieczenie było, ale ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? Organy podatkowe mogą odmówić uznania straty za koszt uzyskania. Tak było w sprawie rozpatrywanej przez Izbę Skarbową w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie - decyzja z 8 grudnia 2005 r. (IS.IX/1-415/ 84/05).

Podatnik pytał, czy strata z tytułu kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy (prokuratura umorzyła śledztwo z powodu braku ustalenia sprawcy) stanowi koszt uzyskania przychodu? Odpowiedź brzmiała nie. Dlaczego? Otóż ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd, bo w momencie kradzieży w samochodzie był dowód rejestracyjny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu stwierdził, że nie można uznać za koszt uzyskania przychodu straty w środkach trwałych w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że środki trwałe nie zostały zabezpieczone lub zostały zabezpieczone w sposób nienależyty.

Ponieważ w postępowaniu cywilnym dowiedziono poszkodowanemu, że nie dochował należytej staranności w celu zabezpieczenia auta przed kradzieżą, to nie ma możliwości uznania poniesionej straty za zdarzenie losowe. A tym samym zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu. Tym bardziej że i ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

Podatnikowi nic nie dało zażalenie do izby skarbowej.

Ta potwierdziła, że co do zasady straty mogą być uznane jako koszty. Dodała jednak, że każdy przypadek, każde tego rodzaju zdarzenie należy rozpatrywać i oceniać indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności faktycznych badanej sprawy. "Aby kradzież zarówno środków trwałych, jak i obrotowych, zaliczyć w straty stanowiące koszt uzyskania przychodu, poszkodowany musi udowodnić, iż w danym przypadku mamy do czynienia ze zdarzeniem losowym, rozumianym jako zdarzenie nieprzewidywalne i nie do uniknięcia.

Nie można jednak uznać za koszt uzyskania przychodu strat w środkach trwałych i obrotowych w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że środki te nie były zabezpieczone lub były zabezpieczone w sposób nienależyty" - czytamy w piśmie izby. A ponieważ przed sądem w sprawie o wypłatę odszkodowania udowodniono podatnikowi, że pozostawiając w samochodzie dowód rejestracyjny, nie zabezpieczył go należycie przed kradzieżą (co pozbawiło go prawa do odszkodowania), to - zdaniem izby - nie ma także podstaw do uznania za koszt uzyskania przychodu straty z tego tytułu.Copyright © 2003 by Certus, e-mail: biuro@certus.pl, Design by Advert