STRONA GŁÓWNA
USTAW JAKO STARTOWA
DODAJ DO ULUBIONYCH


PORADNIK
GPS
KONTAKT
REFERENCJE
CENNIK
SKLEP


GRUPY PRODUKTÓW:
 Piloty / Obudowy pilotów
 AUTO-ELEKTRONIKA
 Układy scalone OBD2
 Usługi
   Systemy GPS:
 GPS SLiM System monitorowania i lokalizacji
 

SYSTEM LOKALIZACJI I MONITOROWANIA POJAZDÓW

 1. Ogólny opis systemu

 Pojazdy (poprzez Terminal GPRS) przesyłaja podczas jazdy dane do serwera co zdefiniowany okres. Okres jest dowolnie definiowany i może być określony za pomocą czasu, długosci przejechanego odcinka lub jeżeli zmienił się kierunek jazdy o określony kąt. Dane z pojazdów natychmiast przesyłane są na serwer o ile dostępna jest łącznoś pomiędzy nimi. W przeciwnym wypadku urządzenia zainstalowane w pojazdach rejestrują dane, w wewnętrznej pamięci. W momencie odzyskania łączności wszystkie przechowywane w pamięci urządzenia dane zostają przesłane do serwera tak, aby posiadał on pełną informacje o stanie pojazdu w czasie obecnym i przeszłości. Dane na serwerze przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

Do przeglądania danych służy aplikacja Web-car, która podzielona jest na 4 moduły

przełączane za pomoca zakładek pokazanych na rysunku nr 2. Aplikacja napisana jest tak by każdy użytkownik mógł posługiwac się nią w sposób intuicyjny.

Zakładki

 - Floty (śledzenie on line) – Podgląd na lokalizacje wybranej floty na mapie w czasie

rzeczywistym. Opcjonalnie w przypadku podłaczenia CAN Logistyk w zależnosci od

samochodu dostępne są takie informacje jak niski poziom paliwa, zapiecie pasów

bezpieczenstwa, hamulec reczny, włączenie swiateł …

- Historia - Trasa przebyta dla auta w wybranym okresie

- Raporty – Generowanie w łatwy sposób raportów, które pokaża między innymi ilość paliwa zużytego w danym miesiacu, długość przebytej trasy …

Ustawienia - Konfiguracja ustawień użytkownika, floty samochodowe, uprawnień

Usługa WEB-CAR jest rozwiązaniem internetowym, zatem nie jest konieczne instalowanie

oprogramowania na komputerach w Firmie, a z usługi można korzystac z dowolnego miejsca

na świecie , w którym jest dostep do Internetu.

Aplikacja WEB-CAR działa w oparciu o mapy cyfrowe Google. Wykorzystanie technologii

Google daje wielka przewage nad innymi mapami gdyż oprócz standardowych danych takich jak drogi główne, miedzynarodowe, autostrady, lokalne itd. oferuje dokładne plany miast na całym świecie oraz umożliwia podglad terenu za pomoca zdjeć satelitarnych.

 Prezentacja jazdy samochodu na mapie zdjęć satelitarnych i mapie fizycznej

 

2. Przegląd opcji dostępnych w aplikacji WEB – CAR

 2.1 Śledzenie samochodu on-line

 

a) lista wyboru Twoje floty pokazuje wszystkie samochody klienta. W szczególnosci istnieje

domyślna flota "wszystkie pojazdy"

Rysunek 4 wybór flot

b) 3 tryby śledzenia

- cała flota - mapa pokazuje wszystkie samochody z floty z maksymalnym zoomem,

- wybrany samochód - mapa pokazuje wybrany samochód w zoomie wybranym przez

użytkownika (może on go zmienia podczas śledzenia); mapa podąża za pojazdem; jesli

przypadkiem w pokazywanym obszarze mapy są inne obiekty - one również są pokazywane

- wybrany obszar mapy - gdy użytkownik przesunie myszka mape - automatyczne

centrowanie zostaje wyłączone i użytkownik sam wybiera, co pokazuje mapa;

c) wyświetlanie samochodów

- w różnych kolorach – kolor samochodu zależy od prędkosci z jaką porusza się pojazd (od

zielonego do czerwonego); gdy auto znajduje się na postoju (wyłaczona stacyjka)

pokazywany jest w kolorze białym;

- samochody - widok z góry - samochody obracaję sie na mapie pokazujac kierunek jazdy;

sylwetka pojazdu odpowiada jego rzeczywistemu typowi (samochód osobowy, dostawczy,

koparka, TIR, człowiek itp.)

d) etykietki przy ikonach samochodów - pokazujące nazwę samochodu

e) podstawowe informacje dla wybranej floty samochodów - tryb pracy, predkość jazdy,

czy jest obecnie połączony z serwerem

f) szczegółowe informacje o wybranym pojeździe: nazwa, kierowca, numer rejestracyjny,

tryb pracy, prędkość, siła sygnału GPS, czas ostatniego odczytu, stan kontrolek, dane

logistyczne:

- obsługiwane dane logistyczne: łączny przebieg, zużycie paliwa, czas pracy silnika (opc.

motogodziny), poziom paliwa, tryb pracy kierowcy z tachografu, nacisk na pedał gazu,

chwilowe zużycie paliwa, nacisk na oś, temperatura silnika

- licznik podróży - przebiegu „dziennego” (ang. Trip): przebieg, zużyte paliwo, średnie

spalanie, czas pracy silnika. Licznik kasowany ręcznie.

- kontrolki z informacjami z deski rozdzielczej samochodu i innych: stacyjka, alarm

(wyzwolony/milczy), uzbrojenie alarmu, stan zamka centralnego, drzwi (otwarte/zamkniete),

bagażnik (otwarty/zamkniety), maska (otwarta/zamknieta), pas bezpieczenstwa (kontrolka),

hamulec reczny (kontrolka), kontrolka rezerwy paliwa, kontrolka cisnienia oleju

(swieci/zgaszona), kontrolka awarii silnika, wsteczny bieg, światła postojowe, światła

mijania, światła drogowe, swiatła awaryjne, swiatła przeciwmgłowe przednie, swiatła

przeciwmgłowe tylne i inne, (możliwość dodania innych sygnałów na życzenie klienta)

Ww. informacje stanowia o możliwościach systemu. Dostępność tychże informacji zależy od

modelu pojazdu i zainstalowanych w nim urządzeń.

g) szczegółowe informacje lokalizacyjne samochodu kliknięcie na samochód pokazuje

chmurke z informacjami: adres miejsca w którym znajduje sie auto, nazwa samochodu, numer

rej., kierowca, położenie geograficzne z czasem.

 h) pozycja samochodu na żądanie – na żądanie istnieje możliwosc pobrania pozycji

samochodu (przycisk w aplikacji)

i) sterowanie wyjściami: np. załączenie immobilizera, odcięcie zapłonu

i) punkty użytkownika (POI) - użytkownik może dodawać (i usuwać) POI (punkty

użytkownika) poprzez podanie adresu lub wskazanie punktu na mapie;

j) alerty dla samochodu – Definiowalne zapisywane na serwerze informacje o zdarzeniu.

Użytkownik definiuje zdarzenia (tzw. alerty) w trzech kategoriach: "powiadomienia",

"ostrzeżenia" i "alarmy" (np. wyzwolony autoalarm, opuszczenie zadanej strefy,

przekroczenie prędkości, holowanie, przekroczenie limitu przebiegu.

Jesli takie zdarzenie wystąpi, to zostaje to zaznaczone na interfejsie użytkownika. W

przypadku wystąpienia zdarzenia oznaczonego jako „alarm” – tryb pracy pojazdu zmienia się

na „Alarm”. Informacja jest wyświetlana, dopóki użytkownik nie potwierdzi, że zapoznał się

z alertami. System umożliwia wysłanie do klienta SMSa z informacja o zdarzeniu

 

2.2 Historia

 

a) trasa pojazdu w żądanym okresie czasu; użytkownik okrela zakres czasu, w

szczególnosci łatwo-klikalne najcześciej używane okresy czasu: dziś, wczoraj, ostatnia doba,

ostatni tydzien, poprzedni tydzien itd. sa zdefiniowane w celu łatwego ich wyboru. Po

załadowaniu mapa pokazuje cała trase z danego okresu.

b) jesli zadany okres czasu zawiera zbyt dużo punktów, żeby mapa sie dość szybko

wyświetliła - proponujemy użytkownikowi ograniczenie liczby punktów

c) kolorowe punkty (lub odcinki trasy) pokazujace predkość pojazdu - na pokazanej

trasie poszczególne pozycje oznaczane saąkolorowymi punktami zależnymi od predkosci z

jaka poruszał sie pojazd (kolory jak w śledzeniu); specjalnie oznaczane są postoje i alerty;

 

1 W przypadku odpowiedniego montażu urzadzenia system posiada możliwosc zdalnego zatrzymania pojazdu.

W UE jest to prawnie zabronione

 d) szczegółowe informacje o stanie pojazdu „w tym miejscu” - po kliknieciu na punkt trasy

pojawia sie chmurka ze szczegółowymi informacjami o stanie pojazdu w tym miejscu i

czasie; dostępne są wszystkie te informacje, które są widoczne podczas śledzenia on-line

e) możliwosc wydruku

f) śledzenie prezentowanej historii krok po kroku – ręcznie i z animacją

g)przewijanie historii do wybranego punktu (wg czasu lub miejsca)

UWAGA!

Ponieważ program wiekszosc informacji wyswietlanych na komputerze użytkownika pobiera

z serwera, niektóre operacje moga trwac stosunkowo długo (np. kiedy ładuje sie historie

pojazdu itp.).

 

2.3 Raporty

 

Raporty w postaci tabel moga byc generowane dla wybranego samochodu lub floty.

Użytkownik okresla zakres czasu. Dodatkowe własciwosci raportów to:

a) możliwosc wydruku

b) możliwosc eksportu danych formatu csv umożliwiajacego gromadzenie danych we

własnym zakresie

c) możliwosc automatycznego okresowego generowania i przesłania na e-mail

d) możliwosc sortowania tabel wg dowolnej kolumny

Niektóre kolumny w raportach moga byc niedostepne, jesli z samochodu nie beda pobierane

informacje o przebiegu badz paliwie (w szczególnosci gdy nie jest podłaczony do układu

CAN Logistyk)

 

2.3.1 Rodzaje Raportów

 

a) Raport postojów - czas postoju (od-do), miejsce (adres), pokazanie miejsca na mapie; na

życzenie użytkownika pomijane sa postoje krótsze od zadanego czasu;

b) Szczegółowy raport przebiegów – tabela, w której wymienione sa wszystkie przejechane

odcinki i postoje; pokazywane dane: czas jazdy i postoju (od-do), adres postoju (z

pokazaniem na mapie i informacja o najbliższym zdefiniowanym punktem użytkownika),

przebyty dystans, zużyte paliwo, srednie spalanie; mo*liwosc pominiecia krótkich postojów

(o czasie krótszym od zadanego)

c) Raport predkosci – informacja który samochód przekraczał zadana predkosc przez jaki

czas i od jakiego miejsca (adres i pokazanie na mapie)

d) Raport stanu paliwa – zużycie paliwa w kolejnych dniach; czas i miejsce tankowan

(podany adres i pokazanie na mapie); przebieg i zużycie paliwa (łaczne i srednie) miedzy

tankowaniami;

 

e) Raport zdarzen (alertów) wg pojazdów - Pokazuje alerty zarejestrowane dla wybranego

samochodu/floty w zadanym odcinku czasu. użytkownik wybiera, które rodzaje alertów maja

byc pokazywane (alarmy/ostrzeżenia/powiadomienia).

f) Raport z jazdy (wykresy) - Pokazuje na wykresach (w funkcji przebiegu lub czasu)

parametry jazdy wybranego pojazdu lub floty:

- prędkość,

- obroty silnika,

- nacisk na pedał gazu,

- poziom paliwa.

g) Dzienny raport przebiegów

Pokazuje zestawienie dziennych przebiegów pojazdu badz floty w postaci tabeli. Pojedynczy

wiersz tabeli dotyczy przebiegu w wybranym dniu (od północy do północy) dla wybranego

pojazdu.

Pokazywane informacje (w ciagu doby): godzina rozpoczecia i zakonczenia jazdy, łaczny

czas jazdy, łaczny czas postojów, liczba postojów, łaczny przebyty dystans, łacznie zużyte

paliwo, łącznie zatankowane paliwo, średnie spalanie

 

2.4 Konfiguracja

 

Dla użytkownika dostępna jest następująca konfiguracja:

- wybór wyswietlanych pojazdów (edycja nazwy samochodu, kierowcy)

- możliwość dodania pojazdu do konta chroniona hasłem (dla każdego pojazdu można

ustanowic osobne hasło)

- ustawianie uprawnień do: ogladania alertów, zarządzania alertami, sterowaniem

urąadzeniem w samochodzie

- możliwosc grupowania pojazdów we floty (co ułatwia obserwacje on-line),

- zmiana hasła użytkownika

- możliwosc wyboru języka, w jakim aplikacja jest wyświetlana

- podgląd na historie logowań na jego konto.


Copyright © 2003 by Certus, e-mail: biuro@certus.pl, Design by Advert